SuperGlobe BV

Financiële haalbaarheid

 

Het doel is om allereerst geld te genereren voor een haalbaarheidsonderzoek. De kosten voor een dergelijk onderzoek zullen ongeveer € 1.000.000 bedragen. Dit onderzoek zal uiteraard een beter en gedetailleerder beeld geven van de investeringskosten en de exploitatie van de superglobe. Een grote rol zal hierbij spelen de plaats waar de superglobe komt te staan. Hoe is de infrastructuur, wat is de grondprijs, etc. etc.

We gaan vooralsnog uit van de volgende uitgangspunten:

Investeringskosten:

- Totale bouwkosten			€ 78.000.000

- Aankoop grond (landbouwgrond)		€  2.000.000

					------------

Totaal					€ 80.000.000


Superglobe versus Atomium, Klik voor vergroting
  
Deze tekening geeft de vergelijking weer tussen de Superglobe en het Atomium in Brussel.